Архив за месяц: Ноябрь 2019

Առաջադրանք

1․Գրել -ի հոլովման ենթարկվող 5 բառ․

Սեղանի, աթոռի, դասարանի, պատուհանի, պայուսակի

2․Գրել -ու հոլովման ենթարկվող 5 բառ․

Ձիու, այգու, լոռեցու, քաղաքացու, գինու

3․Գրել -վա հոլովման ենթարկվող 5 բառ․

Լոռվա, ամսվա, տարվա, օրվա, գիշերվա

4․ Գրել -ան հոլովման ենթարկվող 5 բառ․

Գարնան, աշնան, լեռան, բացման, փակման

5․ Գրել -ոջ հոլովման ենթարկվող 5 բառ․

Քրոջ, կնոջ, տիրոջ, տեգրոջ, աներոջ

6․ Գրել -ց հոլովման ենթարկվող 5 բառ․

Վարդանանց, մերոնց, Հակոբենց, Արմենենց, Լևոնենց

Упражнение

Выполните упражнение, раскрыв скобки.
1. Больному нельзя (вставать – встать). 2. Нельзя (выходить – выйти) из
автобуса не на остановке. 3. Нельзя (давать – дать) маленьким детям спички.
4. За несколько месяцев нельзя хорошо (изучать – изучить) иностранный язык.
5. Студенты все ушли, и теперь нельзя им (сообщать – сообщить) об
изменении расписания на завтра. 6. Из-за шума нельзя (слышать – услышать)
звонок телефона. 7. Эту задачу нельзя (решать – решить): она не имеет решения.
8. Эта книга вышла давно, и сейчас ее нельзя (находить – найти) в магазине. 9. В
комнате темно, и письмо (читать – прочитать) нельзя.

Выполните упражнение, употребив инфинитив
нужного вида.
1. Студенты не должны (опаздывать – опоздать) на лекции. 2. Вы не
должны (забывать – забыть) о друзьях. 3. Вы не должны (переводить –
перевести) этот текст. 4. Мальчик не должен (брать – взять) без разрешения
книги отца. 5. Ваша сестра уже здорова, она не должна (принимать – принять)
лекарства. 6. Не нужно (говорить – сказать) отцу об этом. 7. Не нужно (включать
– включить) телевизор. 8. Не нужно (показывать – показать) это письмо матери.
9. В аудитории не надо (курить – покурить). 10. Не надо (обижаться – обидеться)
на его слова. 11. Эту книгу не нужно (покупать – купить).

Շարունակե՛ք երկխոսությունը կես էջի չափով:


Բոլորը   ուշադրությամբ  դիտում  էին  լողացող  մարմինը,  որը  ալիքների  վրա   տատանվում  էր  3  մղոն  հեռավորության  վրա:

-Ի՞նչ  կարող  է  լինել,-  ասաց   նավաստիներից  մեկը,։

Կապիտանն ասաց․

— Դա նավի բեկոր է։

Նրանց մոտեցավ նավի վրա գտնվող մի երեխա ու ասաց․

-Դա իմ կորցրած հեծանիվն է։

Երեխան սկսեց լացել, և երկու նավաստիները խղճալով նրան նետվեցին ջուրը հեծանիվը հանելու համար։

Առաջադրանք

1.Կազմեցե’ք  հետևյալ բառերի հոգնակի  թիվը.

թատերագիրներ,   բազպաններ, ռումբեր, զարդատուփեր,  կռներ,  բեռնարկղեր

2.Գրեցե’ք  3 անհոգնական գոյական:

օդ, ուրախություն, երկրագունդ

3.Տրված գոյականները  նախադասության  մեջ օգտագործե’ք  որոշյալ և անորոշ առումներով.

Արամը իր որդուն նշանակեց որպես արքա

Մեր արքան շատ բարի է։

Նա ասես լիներ մի սիրահար։

Այդ ծաղիկները բերել է այն սիրահարը։

4.Գրեցե’ք  արտաքին և ներքին  հոլովման պատկանող  5-ական բառ:

Ժամանակ, մարդ, աղջիկ, սեղան, աթոռ

Շուն, տուն, ձյուն, անկյուն, անուն

5.Տրված բառերը դասակարգե’ք ըստ արտաքին և ներքին հոլովումների.

շավիղ, ձյուն, վանահայր, Արամենք, նռնենի, տարի, խաղատուն, լռություն, անկողին, շնաձուկ