Архив за месяц: Декабрь 2019

Արմեն Խաչատրյան

Խաչատրյան Արմեն

1․Կարդա՛ ավանդությունը և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Աշխարհի ամենագեղատեսիլ յոթ անկյուններից մեկը այն ձորահովիտն է, որ ընկած է Դիլիջան քաղաքից տասնութ կիլոմետր հյուսիս, և ուր գտնվում է Հաղարծնի վանքը: Այստեղ 1281 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կողքին մի ընկուզենի է աճում, որը եկեղեցուն հասակակից է՝ 700 տարեկան: Ավանդությունն ասում է, որ այդ տաճարը կառուցող վարպետը սովորություն է ունեցել իր կառուցած շենքերի կողքին ընկուզենիներ տնկել:

-Շենքը չմնա, ծառը կմնա, ծառը չմնա, շենքը կմնա,- սիրում էր կրկնել վարպետը: -Տաճարը մարդու հոգին է քաղցրացնում, ընկուզենին՝ բերանը:

Եվ հիմա անանուն վարպետի հիշատակը հավերժացնում են քարե և կանաչ հուշարձանները:

1.Համացանցից գտի՛ր տեղեկություններ Հաղարծնի վանքի մասին, 4-5 նախադասությամբ շարադրիր:

Վանքային համալիրը կառուցվել է 10-13-րդ դարերի ընթացքում։ Վանքի մասին տեղեկություններ է տալիս Կիրակոս Գանձակեցին: Ծաղկում է ապրել XII դարի վերջին — XIII դարի սկզբին՝ Խաչատուր Տարոնացու առաջնորդության ժամանակ։ Հաղարծինի համալիրի կազմում են երեք եկեղեցի, երկու գավիթ, սեղանատուն, աղոթարաններ, խաչքարեր: Վանքի տարածքում, հուշարձանների գլխավոր խմբից արևելք, ժայռալանջին աղոթարաններ են, գեղաքանդակ խաչքարեր։

2.Որո՞նք են ‹‹քարե և կանաչ հուշարձանները››:

Քարե հուշարձանը դա վարպետի կառուցած տաճարն է, իսկ կանաչ հուշարձանները նրա տնկած ընկուզենիները։

3.Ինչպե՞ս ես հասկանում ‹‹ Տաճարը մարդու հոգին է քաղցրացնում, ընկուզենին՝ բերանը›› նախադասությունը: Մի քանի նախադասությամբ շարադրի՛ր մտքերդ այս նախադասության շուրջ։

Տաճարը մարդու հոգին է սնուցում, իսկ ընկուզենին ստամոքսը։

4.Դո′ւրս գրիր տեքստից բոլոր հատուկ գոյականները և թվականները։

Դիլիջան, Հաղարծին, Սուրբ Աստվածածին, 1281, 700։

5․Ընդգծված բառերի առջևից փակագծերում ավելացրո՛ւ տեքստի իմաստին համապատասխան ածականներ։

Եվ հեռվում (բարձր) լեռներն էին սուզվել (վտանգավոր) լռության մեջ ձյունապսակներով։ (Կարծր)ապառաժներից գլխիվայր նետվում էին ջրերը և (ուժգին) դղրդոցով լցնում անձավները, ուր(արագավազ) այծյամներն էին հանգիստ առնում։ Լեռների ոտների տակ Սնդուսի ծովն էր հեռվում, ուր (բարձր) կոհակները քնքշորեն խփում էին իրենց կուրծքը (արևոտ) ափերին, ապա սուրում դեպի (անմարդաբնակ) կղզիները։ Այնտեղ (բուրավետ) ծաղիկներն էին խնկում և (սաղարթախիտ) արմավենիներն էին հովերի մեջ։

6․ Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր տեքստին համապատասխան հոմանիշներով։

Փառանձեմին վշտացնում և գաղտնի մաշում էին Վասակի այդ արատները, որոնք, զգում էր նա, աղետ պիտի բերեն մի օր երկրին։ Եվ եթե Վասակը բռնակալ, անտանելի մարդ, անհավատարիմ ամուսին էր իր ամրոցում, գոնե ազգի գործերում լիներ հավատարիմ, անձնվեր ու օգտակար։ Այդ էլ չկար։ Իսկ դա մեծ վերք էր հայրենասեր տիկնոջ համար։

7․Խմբում եղած դարձվածքների բացատրությունները գտի՛ր գտիր Բ խմբից․

Ա․Երկինք բարձրացնել-երկրպագել,

սիրտը փափկել-մեղմանալ,

դատաստան տեսնել-պատժել,

արյունը գլխին խփել-բորբոքվել,

հալից ընկնել-մաշվել, հյուծվել

ձեռքը պակաս-աղքատ,

սիրտը թունդ լինել-հուզվել

սիրտ տալ-հուսադրել,

աչքի սուրմա թռցնող-գող,

գիրկը դառնալ—վերադառնալ։

Բ․ Հուզվել, պատժել, երկրպագել, աղքատ, հուսադրել, գող, վերադառնալ, բորբոքվել, ուժասպառվել, մեղմանալ։

Առաջադրանք

Առաջադրանք 1 Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով: ա) 57,3 = 57+0.3 բ) -12,07

Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով: ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական կոտորակի տեսքով: ա) 3,57 = 357/100 բ ) 0,007 = 7/1000

4. Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով: ա ) 1/3=0,(3) բ ) 1/7

5. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել սովորական կոտորակի տեսքով: ա) 0,3(4) բ) 0, (3)= 1/3 6.Գտնել արտահայտության արժեքը (∛ 16)*(∛ 16)2,=16 0,1/(0,1)5

7. Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից: ա) 3/√7 +1 , բ) a2-b2/√a +√b 8.Կատարել գործողություն: ա) (a-2/3):a1/3 , բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության արժեքը: ա) ((√7)-2)-2 , բ) ((√3)4)-1/2

10. Սեղանին դրված մատիտները, որոնց թիվը փոքր է 60-ից, դասավորեցին տուփերի մեջ: Յուրաքանչյուր տուփում 10 մատիտ դնելու դեպքում ավելացավ 4 մատիտ, իսկ 12 մատիտ դնելու դեպքում 6 մատիտ: Քանի՞ մատիտ կար սեղանին: patasxan 54

Առաջադրանք

Среди представителей этого вида встречаются крупнейшие животные семейства кошачьих. Тигр является одним из крупнейших наземных хищников, уступая по массе лишь белому и бурому медведям. Выделено девять подвидов тигра, из которых к началу XXI века сохранились лишь шесть. Общая численность составляет порядка 4000 — 6500 особей[5], из них самым многочисленным является бенгальский тигр (номинативный подвид), составляющий 40 % от всей популяции.
Тигр является крупнейшей и самой тяжёлой из диких кошек, но различные его подвиды сильно различаются по размерам и массе тела. Материковые подвиды тигра крупнее островных. Самыми крупными из них являются бенгальский и амурский подвиды. Самцы данных подвидов могут достигать до 2,3—2,5 м, а в отдельных случаях до 2,6—2,9 метров в длину без хвоста и весить до 275 кг, а в отдельных случаях до 300—320 кг.

Վագրը ամենախոշոր ներկայացուցիչն է կատվազգիների ընտանիքի մեջ։ Վագրը համարվում է ամենամեծ գիշատիչներից մեկը, իր զանգվածով զիջելով միայն սպիտակ և շականակագույն արջերին։ Առանձնացվել են վագրերի ինը ենթատեսակ, որոնցից միայն վեցն են պահպանվել։ Ընդհանուր թիվը կազմում է 4000-6500 յուրահատուկ տեսակ, որոնցից ամենաշատն է բենգալյան վագրը, որոնք կազմում են 40%-ը։

Վագրը համարվում է ամենամեծը և ամենածանրը վայրի կատուների մեջ, բայց նրանց տարբեր ենթատեսակներ շատ են տարբերվում չափսերով և քաշով։ Բենգալյան և ամուրյան վագրերը համարվում են ամենամեծ տեսակները։ Արու վագրերի տեսակները հասնում են մինչև 2,3-2,5 մետր , իսկհազվադեպ դեպքերում 2,6-2,9 մետրի երկարությամբ, իսկ քաշը հասնում է 275, հազվադեպ դեպգերում 300-320։

Exercise

1.As I (to walk) in the street, I (to see) Bob.

As i was walking in the street, I saw Bob.

2.He always (to ring up) me at a very latre hour.

He always rang up me at very late hour.

3.I (not like) him: he continually (to borrow) money.

I don’t like him.He continually borrowed money.

4.Between one and two I (to do) shopping and (to walk) the dog.

Between one and two I

5.When they (to arrive) we still (to lay) the table.

6.It (to go) dark and we ( to decide) to turn back.

7.As we ( to leave home) the telephone (to ring).

8.It (to rain), when they ( to arrive).

9.When I (to see) him, he (to argue) with an elderly man.

10.His dog ( to die) when he (to be ) twelve.

11.He (to fall asleep) while he ( to read ) a book.

12.She (ta say) that Jane (to leave) the country in two days.

13.She (to sit) still as a statue while her mother (to play )the sonata.

14. The child (to draw) while her mother (to iron) her clothes.

15. While they ( to play) cards, somebody (to break) into the house.

Առաջադրանք

1.Տրված ածականները  խմբավորեցե’ք  որակական և հարաբերական  ածականների.

գիշերային, քաղցր, հուզիչ, օձանման, գավառական, պիղծ, հայրական, շիտակ, արդար, անապատային

2.Տրված բառերով կազմեցե’ք  նախադասություններ` դրանք գործածելով  և’ ածականի, և’ գոյականի  արժեքով.

Հսկա ձին խրտնել էր և վազում էր փողոցից փողոց։

Հսկան հարձակվել էր գետի ափին նստած մարդկանց վրա։

Վիրավոր զինվորին տեղափոխեցին հիվանդանոց։

Վիրավորը մենձև վերջին շունչը պայքարեց թշնամու դեմ։


Exercises

Տեսա թե նա ինձ սպասում է մեքենայի մեջ։

I saw him waiting for me in the car.

Նա ասաց որ համակարգիչը չի աշխատում, այն վերանորոգման կարիք ունի։

He said that the computer does not work, it needs repair.

Հաեռախոսը զանգում էր իսկ նա այդ պահին լոգանք էր ընդւոնւոմ։

Telephone was ringing and he was bathing at that moment.

Բոլորը զրուցում էին, բայց լռեցին, երբ ես նարս մտա։

Everyone was talking, but they were silent when I got into the room

Ես մտա գրասենյակ և շուրջ բոլորս նայեցի։

I went into the office and looked around.

Երբ նրանք ապրում էին Լոնդոնում այդ ընթացքում շատ էին ճամփորդում։

When they lived in London, they traveled a lot.

Ես դեռ սպասում էի նրա պատասխանին։

I was still waiting for his answer.